Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Práce

Nabídka práce: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství (Dvůr Králové n. L.)

Redakce / 13.03.2020, Dvůr Králové nad Labem
Město Dvůr králové nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na pozici vedoucí/ho odboru dopravy a silničního hospodářství. Uzávěrka přihlášek je 9. dubna 2020.
 

Druh práce: vedoucí odboru

Místo výkonu práce: Dvůr Králové nad Labem

Platová třída*: 11. třída

Pracovní poměr: na dobu neurčitou

Termín nástupu: 01.05.2020, případně dle dohody

* zařazení do platové třídy je v souladu s NV č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací  a kvalifikační předpoklady zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů; odměňování se řídí NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů 

Předpoklady:

 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyku, být fyzickou osobou, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt; předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

Požadavky:

 • dosažené vzdělání: vysokoškolské vzdělání 
 • skupina oborů školního vzdělání: nejlépe se zaměřením na silniční hospodářství, silniční dopravu, právní a veřejnosprávní činnost, ekonomickou činnost
 • znalosti oboru: oblast veřejné správy, případně samosprávy
 • uvítáme praxi ve veřejné správě  
 • uvítáme zkušenosti s řízením kolektivu pracovníků
 • znalosti právních předpisů: 
 • zákon o obcích, zákon o krajích, správní řád,
 • zákon o pozemních komunikacích, zákon o provozu na pozemních komunikacích, zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zákon o přestupcích,
 • zákon o zpracování osobních údajů.

Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti: 

 • dovednost pracovat na PC (Windows, MS Office – Word, Excel, Internet a elektronická pošta, správa souborů),
 • základní přehled o regionu,
 • ochota se dále vzdělávat,
 • umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti), 
 • řidičské oprávnění skupiny B a ochota řídit referentské vozidlo.

Osobnostní předpoklady:

 • schopnost vedení lidí,
 • rozhodnost, vysoká odolnost proti stresu,
 • aktivnost a výkonnost,
 • organizační schopnosti.

Nabízíme:

 • pružnou pracovní dobu, 
 • pětitýdenní dovolenou,
 • osobní příplatek dle kvality odvedené práce,
 • příplatek za vedení,
 • příspěvek na stravování a další benefity,
 • příspěvek na životní či penzijní pojištění,
 • stabilní zaměstnání v dobrém kolektivu.

Náplň práce:

Vybraný uchazeč bude vést tým zaměstnanců, kteří zajišťují plnění pracovních povinností na úseku dopravy a silničního hospodářství. Bližší informace k obsahu práce vám podá tajemník MěÚ, č. tel. 499318251.

Uzávěrka přihlášek: 09.04.2020, ve 12:00 hodin (v této lhůtě musí být přihláška doručena Městskému úřadu Dvůr Králové nad Labem) obálku označit „VŘ – vedoucí odboru ODP - neotvírat“.

Přihlášky v písemné podobě s požadovanými doklady zasílejte na adresu: Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, tajemník MěÚ, nám. T. G. Masaryka čp. 38, 544 17  Dvůr Králové nad Labem

Náležitostí přihlášky jsou:

 • jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození zájemce, státní příslušnost, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, uvedení telefonického a případně elektronického kontaktu, datum a podpis zájemce.

K přihlášce připojte:

 • motivační dopis, 
 • stručné vyjádření představ o řízení a směřování odboru – písemnou formou, 
 • životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nelze nahradit čestným prohlášením, ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením). Výpis z evidence Rejstříku trestů je možné na počkání získat na recepci Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem.
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
 • osvědčení o zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč má,
 • osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971,
 • čestné prohlášení dle § 4 o skutečnostech dle § 2 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nevztahuje na občany narozené po 1. prosinci 1971,
 • podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběrového řízení dávám souhlas k jejich zpracování a uchování“.

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich nebude vaše přihláška úplná a nebude zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo. Po ukončení výběrového řízení vám budou Vaše doklady zaslány zpět. 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

Zdroj: město Dvůr Králové n. L.

 

Související články
Ve Dvoře Králové vybrali nového tajemníka, je jím zkušený Dvorák

 
Vaše komentáře
Někodo zaspalzájemce, 13.03.2020 09:24, Reagovat
Nový tajemník, kterým bude vedoucí odboru dopravy, je z nám již asi měsíc, nastupuje od začátku dubna a výběrové řízení na jeho místo je vypsáno až teď a s nástupem od května? Tady asi někdo zaspal, ne?
 
 
Přečteno 695x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
02.06.2020 - Místa ve vlacích bude opět možné rezervovat přes rezervační systém Českých drah, a to od půlnoci z 2. na 3. června 2020. S výjimkou spojů SC Pendolino, bude zatím předprodej omezen na období od 3. do 13. června 2020.
25.05.2020 - Město Hradce Králové rozdělí mezi místní podnikatele zasažené koronavirovou krizí deset milionů korun. Schválením programu Antivirus - program peněžité pomoci o tom dnes rozhodli zastupitelé města. Město tím chce zmírnit dopady zejména na drobné podnikatele a živnostníky, kteří museli v době nouzového stavu uzavřít provozovny. Příspěvek bude činit až 25 000 korun pro jednoho žadatele.
04.05.2020 - Dnes se opět sejde Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje, které bude mimo jiné hlasovat o dotacích pro regionální rozvoj, životní prostředí a zemědělství, které na svém minulém zasedání neschválilo.
29.04.2020 - Od 1. května se otevírají informační centra národních parků a jeskyní v ČR.

Volná pracovní místa

Právník/právnička (MěÚ Dvůr Kr. n. L.)

Vedoucí OŽP (MěDvůr Králové n. L.) 

Učitel na II. stupni ZŠ (ZŠ a MŠ Bílá Třemešná)


Kalendář akcí
5.01.2019 09:00 - 31.12.2020 17:00
Expozice textilního tisku (stálá výstava)
6.06.2020 16:30 - 6.06.2020 18:00
Velké přání (animovaná pohádka)
7.06.2020 19:00 - 7.06.2020 21:00
Lov (horor, od 15 let)
9.06.2020 19:00 - 9.06.2020 21:00
Slavic Trio
20.06.2020 10:30 - 20.06.2020 13:00
Posvěcení zvonu v Borovnici